ข่าวใหม่

ประชาสัมพันธ์การอบรม เรื่อง "เทคนิค วิธีการเขียนและการนำเสนอบทความผลงานวิจัย" ในกิจกรรม Thailand Research Expo & Symposium 2022

 วช. ได้กำหนดจัดการอบรม เรื่อง "เทคนิค วิธีการเขียนและการนำเสนอบทความผลงานวิจัย"  ในวันจันทร์ ที่ 23 พฤษภาคม 2565  เวลา 08.00-16.00 น. ณ. ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.สง่า สรรพศรี ชั้น 1 อาคาร วช 1 และผ่านระบบการประชุมทางไกลออนไลน์ (Zoom Cloud Meetings) ซึ่งผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 21 พฤษภาคม 2565 ดังรายละเอียดในเอกสารแนบ มาพร้อมนี้

ดาวน์โหลดไฟล์

สถานที่ติดต่อเรา

วันและเวลาทำการ จันทร์ ถึง ศุกร์ เวลา 09:00 ถึง 17:00 น.


สำนักส่งเสริมวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
ห้อง F410 ชั้น 4 อาคาร F
140 ถ.เชื่อมสัมพันธ์ แขวงกระทุ่มราย
เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
โทร: 029883655 ต่อ 2329
อีเมลล์: rio@mut.ac.th


rio@mut.ac.th