ข่าวใหม่

ขอเชิญร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง

ศูนย์ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (ศปอส.) จึงจัดการอมรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "แนวทางการยกระดับความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการเกี่ยวกับสารเคมี"  ในวันจันทร์ ที่ 4 ตุลาคม 2564 เวลา 08.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมออนไลน์ (Zoom) ในการนี้ ศปอส. จึงใครขอเรียนเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมฯ ในวันและเวลาดังกล่าว โดยสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ https://bit.ly/3tqE30u หรือ QR Code ในเอกสารแนบ ภายในวันศุกร์ ที่ 1 ตุลาคม 2564 หากมีความประสงค์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ ดร.ขวัญนภัส สรโชติ โทรศัพท์ 087-701-3850 อีเมลล์ kwannapat.s@chula.ac.th

ดาวน์โหลดไฟล์

สถานที่ติดต่อเรา

วันและเวลาทำการ จันทร์ ถึง ศุกร์ เวลา 09:00 ถึง 17:00 น.


สำนักส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
ชั้น 4 อาคาร F
140 ถ.เชื่อมสัมพันธ์ แขวงกระทุ่มราย
เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
โทร: 029883655 ต่อ 2329
อีเมลล์: research.mut2329@gmail.com


research.mut2329@gmail.com