ข่าวใหม่

ขอเชิญร่วมงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565 (Thailand Research Expo 2022)"

ในการนี้ วช. ขอเรียนเชิญท่านและบุคลากรในหน่วยงานของท่านเข้าร่วมงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565 (Thailand Research Expo 2022)"  โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ทั้งในรูปแบบ Online และ Onsite ผ่านทางเว็บไซต์ www.researchexpo.nrct.go.th และ www.nrct.go.th โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น การจัดงานได้ดำเนินการภายใต้มาตรการทางสาธารณสุขในการป้องกันโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยการเข้าร่วมงานในรูปแบบ Onsite วช.ขอจำกัดเฉพาะผู้ที่ได้รับวัคซีนโควิด-19 แล้วไม่น้อยกว่า 2 เข็ม และลงทะเบียนล่วงหน้าได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 และสำหรับการเข้าร่วมในรูปแบบ Online สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมได้ถึงวันที่ 5 สิงหาคม 2565 (ของดการลงทะเบียนหน้างานและ Walk in)

ดาวน์โหลดไฟล์

สถานที่ติดต่อเรา

วันและเวลาทำการ จันทร์ ถึง ศุกร์ เวลา 09:00 ถึง 17:00 น.


สำนักส่งเสริมวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
ห้อง F410 ชั้น 4 อาคาร F
140 ถ.เชื่อมสัมพันธ์ แขวงกระทุ่มราย
เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
โทร: 029883655 ต่อ 2329
อีเมลล์: rio@mut.ac.th


rio@mut.ac.th