รางวัลบทความดีเด่น

เรื่อง " การศึกษาเชิงทดลองด้านกำลังดัดของคานคอนกรีตเสริมเหล็กรับแรงดึงร่วมกับเหล็กรับแรงอัด โดยใช้การยึดติดแผ่นพอลิเมอร์เสริมเส้นใยคาร์บอนภายนอก"

ในการประชุมวิชาการ วิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 27

ณ โรงแรม เดอะ เฮอริเทจ เชียงราย

วันที่ 24 สิงหาคม 2565

สถานที่ติดต่อเรา

วันและเวลาทำการ จันทร์ ถึง ศุกร์ เวลา 09:00 ถึง 17:00 น.


สำนักส่งเสริมวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
ห้อง F410 ชั้น 4 อาคาร F
140 ถ.เชื่อมสัมพันธ์ แขวงกระทุ่มราย
เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
โทร: 029883655 ต่อ 2329
อีเมลล์: rio@mut.ac.th


rio@mut.ac.th