บทความดีเด่น

เรื่อง "Cascade Spline Adaptive Filtering based on Normalised Least Mean Square Algorithm"


ในการประชุม International Conference on Power, Energy and Innovations (ICPEI 2023)

ณ โรงแรม  Amari Hua Hin  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ระหว่างวันที่ 18 - 20 ตุลาคม 2566


สถานที่ติดต่อเรา

วันและเวลาทำการ จันทร์ ถึง ศุกร์ เวลา 09:00 ถึง 17:00 น.


สำนักส่งเสริมวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
ห้อง F410 ชั้น 4 อาคาร F
140 ถ.เชื่อมสัมพันธ์ แขวงกระทุ่มราย
เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
โทร: 029883655 ต่อ 2329
อีเมลล์: rio@mut.ac.th


rio@mut.ac.th