ข่าวใหม่

เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศส ประจำปีพ.ศ.2565-2566

กระทรวงการอุดมศึกษาฯ ประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการฯประจำปี พ.ศ. 2564-2566 ให้ผู้สนใจทราบ โดยผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครได้ที่ https://bit.ly/๓b๘Z๓R๐ หรือตาม QR Code ในไฟล์แนบ ทั้งนี้ผู้เสนอโครงการจะต้องจัดทำข้อเสนอโครงการและเอกสารประกอบการสมัครจำนวน 6 ชุด (ต้นฉบับ 1 ชุด และสำเนา 5 ชุด) พร้อมหนังสือนำจากสถาบันอุดมศึกษาต้นสังกัด ส่งไปยังสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ภายในวันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2564 โดยจะยึดตามวันที่ที่ประทับตราลงรับ

ดาวน์โหลดไฟล์

สถานที่ติดต่อเรา

วันและเวลาทำการ จันทร์ ถึง ศุกร์ เวลา 09:00 ถึง 17:00 น.


สำนักส่งเสริมวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
ห้อง F410 ชั้น 4 อาคาร F
140 ถ.เชื่อมสัมพันธ์ แขวงกระทุ่มราย
เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
โทร: 029883655 ต่อ 2329
อีเมลล์: rio@mut.ac.th


rio@mut.ac.th