ขอเชิญร่วมงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2566 (Thailand Research Expo 2023)"

ข่าวใหม่

ในการนี้ วช. ขอเรียนเชิญท่านและบุคลากรในหน่วยงานของท่านเข้าร่วมงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2566 โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานผ่านทางเว้บไซต์ www.researchexporegis.com และลงทะเบียนเข้าร่วมเยี่ยมชมงานแบบหมู่คณะผ่านทาง QR Code (ดังไฟล์แนบ) ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 11 สิงหาคม 2566 โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

รายละเอียดเพิ่มเติม » ดาวน์โหลดไฟล์

เปิดรับสมัครทุนวิจัย MIF Research Fellowship Program 2024 จำนวน 10 ทุน

ข่าวใหม่

ด้วยสถานเอกอัครราชฑูต ณ กรุงโตเกียว แจ้งว่า มูลนิธิ The Matsumae International Foundation (MIF) ได้จัดสรรทุนวิจัย MIF Research Fellowship Program 2024 จำนวน 10 ทุน เป็นระยะเวลา 6 เดือน (ระหว่างเดือนเมษายน 2567 - มีนาคม 2568)  สำหรับบุคลากรทางการศึกษาและหน่วยงานวิจัยที่มีวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาเอกและมีอายุไม่เกิน 49 ปี โดยนักวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ และการแพทย์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ  ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2566

รายละเอียดเพิ่มเติม » ดาวน์โหลดไฟล์

สถานที่ติดต่อเรา

วันและเวลาทำการ จันทร์ ถึง ศุกร์ เวลา 09:00 ถึง 17:00 น.


สำนักส่งเสริมวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
ห้อง F410 ชั้น 4 อาคาร F
140 ถ.เชื่อมสัมพันธ์ แขวงกระทุ่มราย
เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
โทร: 029883655 ต่อ 2329
อีเมลล์: rio@mut.ac.th


rio@mut.ac.th