ขอเชิญร่วมงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565 (Thailand Research Expo 2022)"

ข่าวใหม่

ในการนี้ วช. ขอเรียนเชิญท่านและบุคลากรในหน่วยงานของท่านเข้าร่วมงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565 (Thailand Research Expo 2022)"  โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ทั้งในรูปแบบ Online และ Onsite ผ่านทางเว็บไซต์ www.researchexpo.nrct.go.th และ www.nrct.go.th โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น การจัดงานได้ดำเนินการภายใต้มาตรการทางสาธารณสุขในการป้องกันโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยการเข้าร่วมงานในรูปแบบ Onsite วช.ขอจำกัดเฉพาะผู้ที่ได้รับวัคซีนโควิด-19 แล้วไม่น้อยกว่า 2 เข็ม และลงทะเบียนล่วงหน้าได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 และสำหรับการเข้าร่วมในรูปแบบ Online สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมได้ถึงวันที่ 5 สิงหาคม 2565 (ของดการลงทะเบียนหน้างานและ Walk in)

รายละเอียดเพิ่มเติม » ดาวน์โหลดไฟล์

ประชาสัมพันธ์การอบรม เรื่อง "เทคนิค วิธีการเขียนและการนำเสนอบทความผลงานวิจัย" ในกิจกรรม Thailand Research Expo & Symposium 2022

ข่าวใหม่

 วช. ได้กำหนดจัดการอบรม เรื่อง "เทคนิค วิธีการเขียนและการนำเสนอบทความผลงานวิจัย"  ในวันจันทร์ ที่ 23 พฤษภาคม 2565  เวลา 08.00-16.00 น. ณ. ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.สง่า สรรพศรี ชั้น 1 อาคาร วช 1 และผ่านระบบการประชุมทางไกลออนไลน์ (Zoom Cloud Meetings) ซึ่งผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 21 พฤษภาคม 2565 ดังรายละเอียดในเอกสารแนบ มาพร้อมนี้

รายละเอียดเพิ่มเติม » ดาวน์โหลดไฟล์

ขอประชาสัมพันธ์และเชิญชวนให้ลงทะเบียนเสนอบทความทางวิชาการ ในการจัดประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานระดับชาติ Engagement Thailand ครั้งที่ 8 (The 8th Eagagement Thailand Annual Conference 2022)

ข่าวใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ขอความอนุเคราะห์หน่วยงานของท่านประชาสัมพันธ์และเชิญชวนคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาที่สนใจร่วมลงทะเบียนส่งบทความทางวิชาการเพื่อนำเสนอในงานดังกล่าว ได้ที่ http://engagementthailand.org/?p=6841 ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2565


รายละเอียดเพิ่มเติม » ดาวน์โหลดไฟล์

ขอประชาสัมพันธ์และเชิญชวนส่งผลงานเพื่อเผยแพร่ในวารสาร

ข่าวใหม่

ด้วยวารสารการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  ขอเชิญชวนบุคลาการส่งผลงานเพื่อเผยแพร่ 

รายละเอียดเพิ่มเติม » ดาวน์โหลดไฟล์

ขอประชาสัมพันธ์และเชิญส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการมหิดลสู่การขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2565 (Mahidol Sustainable Development Conference 2022))

ข่าวใหม่

มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน  เและขอชิญส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการมหิดลสู่การขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2565 ภายใต้หัวข้อ "Net Zero Emission" 

รายละเอียดเพิ่มเติม » ดาวน์โหลดไฟล์

สถานที่ติดต่อเรา

วันและเวลาทำการ จันทร์ ถึง ศุกร์ เวลา 09:00 ถึง 17:00 น.


สำนักส่งเสริมวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
ห้อง F410 ชั้น 4 อาคาร F
140 ถ.เชื่อมสัมพันธ์ แขวงกระทุ่มราย
เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
โทร: 029883655 ต่อ 2329
อีเมลล์: rio@mut.ac.th


rio@mut.ac.th