ขอประชาสัมพันธ์และเชิญชวนให้ลงทะเบียนเสนอบทความทางวิชาการ ในการจัดประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานระดับชาติ Engagement Thailand ครั้งที่ 8 (The 8th Eagagement Thailand Annual Conference 2022)

ข่าวใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ขอความอนุเคราะห์หน่วยงานของท่านประชาสัมพันธ์และเชิญชวนคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาที่สนใจร่วมลงทะเบียนส่งบทความทางวิชาการเพื่อนำเสนอในงานดังกล่าว ได้ที่ http://engagementthailand.org/?p=6841 ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2565


รายละเอียดเพิ่มเติม » ดาวน์โหลดไฟล์

ขอประชาสัมพันธ์และเชิญชวนส่งผลงานเพื่อเผยแพร่ในวารสาร

ข่าวใหม่

ด้วยวารสารการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  ขอเชิญชวนบุคลาการส่งผลงานเพื่อเผยแพร่ 

รายละเอียดเพิ่มเติม » ดาวน์โหลดไฟล์

ขอประชาสัมพันธ์และเชิญส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการมหิดลสู่การขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2565 (Mahidol Sustainable Development Conference 2022))

ข่าวใหม่

มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน  เและขอชิญส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการมหิดลสู่การขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2565 ภายใต้หัวข้อ "Net Zero Emission" 

รายละเอียดเพิ่มเติม » ดาวน์โหลดไฟล์

สถานที่ติดต่อเรา

วันและเวลาทำการ จันทร์ ถึง ศุกร์ เวลา 09:00 ถึง 17:00 น.


สำนักส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
ชั้น 4 อาคาร F
140 ถ.เชื่อมสัมพันธ์ แขวงกระทุ่มราย
เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
โทร: 029883655 ต่อ 2329
อีเมลล์: research.mut2329@gmail.com


research.mut2329@gmail.com